top of page
Αναζήτηση
 • Εικόνα συγγραφέαG4S Telematix

Connected Lock - Μελέτη Εφαρμογής ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ - Silver Award @ Supply Chain Awards 2023

Έγινε ενημέρωση: 10 Ιουλ

Εταιρείες της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως η METRO AEBE, αντιμετωπίζουν καθημερινά προκλήσεις στη διαχείριση οχημάτων και φορτίων με τη χρήση πλαστικών σφραγίδων. Το Connected Lock της G4S Telematix προσφέρει μια καινοτόμο λύση ως προηγμένο τηλεματικό σύστημα για βελτιωμένο έλεγχο και ασφάλεια. Η υιοθέτησή του στη METRO οδήγησε σε:

 • Μείωση Κόστους Λειτουργίας

 • Εξοικονόμηση Χρόνου

 • Βελτίωση Ασφάλειας

 • Αύξηση Παραγωγικότητας & Αποδοτικότητας

 • Απλοποίηση Διαδικασιών

 • Μείωση ανθρώπινων Λαθών

 • Ενίσχυση Κοινωνικής & Περιβαλλοντικής Ευθύνης

Το Connected Lock επιτρέπει επίσης την ζωντανή εποπτεία της θέσης & κατάστασης των φορτίων, αποτρέποντας κλοπές και βελτιώνοντας τη συνολική ασφάλεια. Συνολικά, το Connected Lock αποτελεί μια καινοτόμο λύση, καθιστώντας την εφοδιαστική αλυσίδα πιο αποδοτική, ασφαλή και βιώσιμη. Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε την κοινή υποψηφιότητά μας με την METRO AEBE στα Supply Chain Awards 2023, η οποία απέσπασε το Silver Award απο την επιτροπή αξιολόγησης. Σε αυτήν αναλύονται τα αποτελέσματα και οφέλη της εφαρμογής του Connected Lock στα οχήματα της εταιρείας.

 

Α. Η ανάγκη που εντοπίσαμε

Στη σημερινή αγορά, και ειδικά στον τομέα των μεταφορών και της αποθήκευσης στην εφοδιαστική αλυσίδα, η ανάγκη για ολοκληρωμένες τηλεματικές λύσεις είναι ζωτικής σημασίας. Οι επιχειρήσεις όπως η εταιρεία METRO AEBE αντιμετωπίζουν προκλήσεις στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας λόγω της χρήσης πλαστικών σφραγίδων για τη διασφάλιση της ακεραιότητας των εμπορευμάτων κατά τη μεταφορά και αποθήκευση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, δυσκολίες στην καθημερινότητα των εργαζομένων, αυξημένο κόστος και αβέβαια αποτελέσματα. Γι' αυτό, υπάρχει ανάγκη για εναλλακτικές τεχνολογικές λύσεις που θα βελτιώσουν τη διαχείριση και την ασφάλεια των εμπορευμάτων στις μεταφορές.

Τα συνήθη προβλήματα που προκύπτουν από την χρήση των πλαστικών σφραγίδων είναι:

1. Το Υψηλό Κόστος:

Η χρήση πλαστικών σφραγίδων αυξάνει το λειτουργικό κόστος της εταιρείας, καθώς κοστίζουν από 0,1€ - 0,5€ λεπτά η κάθε μία, και απαιτούνται τουλάχιστον 4 κατα μέσο όρο σε κάθε δρομολόγιο. Αυτό επηρεάζει αρνητικά και άμεσα την κερδοφορία της εταιρείας.

2. Οι Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις:

Η σφραγίδα μίας χρήσης αποτελεί μια μονάδα μη ανακυκλώσιμου απορρίμματος και η καθημερινή εκτενής χρήση της συμβάλλει άμεσα στη μόλυνση του περιβάλλοντος καθώς απαιτείται η χρήση πετροχημικών προϊόντων για την παραγωγή της.

3. Έλλειψη Ολοκληρωμένης Εικόνας & Ιστορικού Κινήσεων:

Οι πλαστικές σφραγίδες δεν παρέχουν ζωντανές πληροφορίες για την τοποθεσία, την κατάσταση του φορτίου και άλλα σημαντικά δεδομένα όπως π.χ. την αναφορά ταυτοποίησης του ανθρώπου που ανοίγει. Αυτό επηρεάζει τη διαχείριση των εμπορευμάτων και τη δυνατότητα αντιμετώπισης πιθανών προβλημάτων, όπως κλοπές, ζημιές ή καθυστερήσεις καθώς καθιστά δυσκολότερη την αναζήτηση ιστορικών δεδομένων.

4. Χειροκίνητη διαδικασία:

Η χειροκίνητη τοποθέτηση και αφαίρεση πλαστικών σφραγίδων απαιτεί περισσότερο χρόνο και εργατικό δυναμικό. Επιπλέον, η διαδικασία αυτή μπορεί να οδηγήσει σε ανθρώπινα λάθη, ασυνέπειες και παραποίηση πληροφοριών, καθώς είναι δύσκολο να διατηρηθεί η ακρίβεια της καταγραφής και της διανομής των δεδομένων σε κάθε τοποθεσία.

5. Δυσκολία Ελέγχου Συνεργατών & Στόλου:

Η διαχείριση του στόλου των ιδιόκτητων και συνεργαζόμενων οχημάτων αποτελεί συνεχές πρόβλημα για τις εταιρείες. Η αντικατάσταση ή ανανέωση ενός οχήματος απαιτεί την επαναπρογραμματισμό της τηλεματικής συσκευής και την προσαρμογή της διαχείρισης δεδομένων, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις στις εφοδιαστικές διαδικασίες. Επιπλέον, οι συνεργάτες δεν επιθυμούν τη δέσμευση μιας μονάδας στο όχημα και δεν επιθυμούν να επιβαρυνθούν με το κόστος και την απώλεια χρόνου για την τοποθέτηση και την αποζημίωση τους. Επιπλέον, οι συνεργάτες δεν θέλουν τα οχήματα να παρακολουθούνται εκτός ωραρίου παράδοσης του έργου, καθώς συχνά αναλαμβάνουν πολλαπλά συμβόλαια για διαφορετικές εταιρείες.B. Η λύση που αναπτύξαμε

Η λύση Connected Lock, είναι μια ηλεκτρονική κλειδαριά-σφραγίδα 4G με ενσωματωμένο GPS tracker και μπαταρία υψηλής αυτονομίας, εφαρμόστηκε στην εταιρεία METRO με σκοπό τη βελτίωση της διαχείρισης και της ασφάλειας των παραδόσεων. Η εφαρμογή της λύσης στην καθημερινότητα της εταιρείας περιελάμβανε τα εξής στάδια:

Κατα την έναρξη της ημέρας:


Αναφορά χθεσινών δραστηριοτήτων:

Οι υπεύθυνοι της εφοδιαστικής αλυσίδας λαμβάνουν αυτόματα μια αναφορά που περιλαμβάνει τη σύνοψη των χθεσινών δραστηριοτήτων, όπως οι διαδρομές ανά όχημα, τα ξεκλειδώματα, ο χρόνος παραμονής ανά σημείο, ο χρόνος ανοιχτής πόρτας ανά σημείο, οποιοδήποτε περιστατικό ασφαλείας κ.α.


Πρόσβαση:

Οι υπεύθυνοι αποθήκης έχουν κάρτες ξεκλειδώματος RFID με τις οποίες ξεκλειδώνουν τα οχήματα που βρίσκονται στην αποθήκη ή στο κατάστημα, καταγράφοντας την ώρα, το σημείο και την ταυτότητα του ανθρώπου. Επιπλέον οι διαχειριστές μπορούν να ξεκλειδώσουν το Connected Lock απομακρυσμένα με εντολή μέσω της πλατφόρμας ή του mobile app G4S Mobility.


Τοποθέτηση:

Η μονάδα είναι plug & play και τοποθετείται εύκολα στην πόρτα του φορτηγού με τη βοήθεια ενός μαγνήτη


Φόρτωση και κλείδωμα:

Οι εργαζόμενοι φορτώνουν τα οχήματα και κλειδώνουν τα εμπορεύματα μέχρι την άφιξη στον προορισμό τους


Κατά τη διάρκεια της διανομής:

Λειτουργία:

 • Τα οχήματα που φέρουν το Connected Lock, μεταδίδουν σε πραγματικό χρόνο τη θέση, την κατεύθυνση και την ταχύτητά τους στην πλατφόρμα G4S Mobility.

 • Οι διαχειριστές θα μπορούν να παρακολουθούν και να ελέγχουν την πορεία των οχημάτων σε ζωντανό χρόνο, τις στάσεις, την απόδοση και την ασφάλεια των οδηγών.

Ειδοποιήσεις:

 • Για την αναμενόμενη ώρα άφιξης του φορτηγού.

 • Σε περίπτωση δολιοφθοράς της μονάδας ή του σύρματος, μέσω του 24/7 Κέντρου Ασφαλείας.

 • Σε περίπτωση ξεκλειδώματος εκτός καταστήματος ή αποθήκης.


Κατά την παράδοση στα καταστήματα:

 • Οι υπάλληλοι ενημερώνονται για την αναμενόμενη ώρα άφιξης και προετοιμάζονται για την άφιξη των εμπορευμάτων.

 • Στα προκαθορισμένα σημεία ενδιαφέροντος ο εξουσιοδοτημένος εργαζόμενος μπορεί να ξεκλειδώσει τη μονάδα με την κάρτα RFID.

 • Παράδοση εμπορευμάτων.

 • Γίνεται ηλεκτρονική καταγραφή χρόνου παράδοσης και διαμονής του οχήματος στο κατάστημα.

 • Υπάρχει κλείδωμα και ηλεκτρονικό timestamp.


Γ. Τα αποτελέσματα της εφαρμογής

Η ηλεκτρονική σφραγίδα Connected Lock προσφέρει βελτιωμένο έλεγχο και ακρίβεια στη διαχείριση οχημάτων και φορτίων καθ' όλη τη διάρκεια των δρομολογίων, με άμεση και εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο και ιστορικά δεδομένα. Η εταιρεία METRO παρατήρησε πολλαπλά οφέλη και αναδεικνύεται η σημασία των προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών για την εφοδιαστική αλυσίδα.

Η υιοθέτηση της λύσης Connected Lock παρουσίασε τα παρακάτω αποτελέσματα:


1. Δραστική μείωση κόστους:

Η αντικατάσταση των πλαστικών σφραγίδων με την ηλεκτρονική σφραγίδα εξαλείφει το κόστος αγοράς τους ( 0,39€ ανά σφραγίδα) και μειώνει το συνολικό μηνιαίο κόστος ανά όχημα κατα μέσο όρο 100 ευρώ. To Return of Investment - ROI, με βάση τα δεδομένα της εφαρμογής στην εταιρία METRO ΑΕΒΕ αναδείχθηκε στους 6 μήνες.


2. Εξοικονόμηση χρόνου:

Η αποτελεσματικότερη διαχείριση των αποστολών και η λεπτομερής ανάλυση των δεδομένων οδήγησε στη βελτιστοποίηση των δρομολογίων, μειώνοντας τον χρόνο τουλάχιστον κατα 10% (μείωση χρόνου διαχείρισης πλαστικών σφραγίδων, καλύτερη προετοιμασία για την άφιξη του οχήματος).

3. Βελτίωση της ασφάλειας:

Η χρήση της ηλεκτρονικής κλειδαριάς λειτούργησε αποτρεπτικά, μειώνοντας τον κίνδυνο κλοπής προϊόντων και επιτρέποντας τη άμεση ενημέρωση και λεπτομερή διερεύνηση σε περίπτωση περιστατικού. Δεν παρατηρήθηκε κανένα περιστατικό κλοπής κατά το διάστημα χρήσης της ηλεκτρονικής σφραγίδας.

4. Αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας:

Η καταγραφή και ανάλυση των δεδομένων της λειτουργίας των οχημάτων βελτιώνει τη διαχείριση των πόρων και τη δρομολόγηση, καθώς και τη βελτιστοποίηση των δρομολογίων με μείωση του νεκρού χρόνου ανά κατάστημα.

5. Απλοποίηση της διαδικασίας και μείωση των λαθών:

Η plug & play εφαρμογή και η αυτοματοποίηση της διαδικασίας καταγραφής των μοναδικών αριθμών των πλαστικών σφραγίδων μείωσαν τον κίνδυνο λαθών κατα την καταγραφή και εξασφάλισαν την ορθότητα και ακρίβεια των δεδομένων.

6. Εταιρική Κοινωνική και Περιβαλλοντική Ευθύνη:

Η μείωση της χρήσης πλαστικών σφραγίδων και η βελτιωμένη δρομολόγηση οδηγούν σε μια πιο βιώσιμη λειτουργία, περιορίζοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ποσοτικά, η απαλοιφή των πλαστικών σφραγίδων θα οδηγήσει σε μείωση 21,6 κιλών πλαστικού ανά όχημα ετησίως, ή συνολικά 3.300 κιλά πλαστικού ή πάνω από 15.000 κιλά CO2 ανά έτος για το στόλο οχημάτων της METRO.

Links to more case studies: --> ENG - Connected Lock - How to Mitigate Risks While Using Subcontractors - TAPA Webinar --> GR - Connected Lock - OPTILOG WEBINAR

50 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων
bottom of page